Vi kan innovation och upphandling

innovationskollen.se är för dig som vill veta mer om innovationsfrågor, oavsett om du kommer från offentlig verksamhet, ideell sektor, näringslivet eller något annat.

2019jun

Att driva innovation med extern finansiering

Är extern finansiering ett sätt för offentlig sektor att driva fram innovation inom välfärdsprojekt? Och kan både det privata, det offentliga och medborgarna själva alla tjäna på det? Vi tar en titt på finansieringsmodellerna sociala obligationer och sociala utfallskontrakt.

2019maj

OECD ger förslag på hur Sverige kan bli bättre på digitalisering

Den 10 maj tog energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman emot OECD-rapporten Digital Government Review Sweden. Rapporten ger förslag på hur Sverige kan arbeta effektivare med digitalisering. Flera av deras förslag går hand i hand med sådant som vi på Dialogmakarna tidigare har argumenterat för.

Co-Lab – Ett sätt att vidga perspektiven

Testbäddar är ett sätt att testa nya tjänster, processer och produkter. Men det är när olika perspektiv möts som innovativa lösningar verkligen har en chans att växa fram. Men hur får man in olika perspektiv i en testbädd? Det är precis därför som Mötesplats Social Innovation har tagit fram modellen

2019apr

Spelplan från Swelife ska ge bättre upphandlingar

Hur kan man samverka för nya och innovativa lösningar vid upphandling inom hälso- och sjukvården? Och utan att snedvrida konkurrensen? Swelife har tagit fram en spelplan för att ge dig vägledning i den frågan.

Smart Built Environment utlyser medel för digitaliseringsprojekt

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment utlyser medel för att bedriva forsknings- och innovationsprojekt inom digitalisering för ett mer hållbart samhälle.

Vad är innovationskollen.se?

Innovationskollen.se är en portal för dig som ska driva eller delta i olika innovationsinitiativ. Här hittar du både information och stöd – oavsett om du kommer från offentlig verksamhet, ideell sektor, näringslivet eller bara är intresserad av innovationsfrågor.

På innovationskollen.se kan du hitta verktyg som hjälper dig i ditt innovationsarbete, lära av andras resultat och få information om var du kan söka finansiering.

Vi som driver innovationskollen.se

Innovationskollen.se drivs av Dialogmakarna. Dialogmakarna är ett företag som verkar för en
förbättrad dialog i den offentliga affären för ökad innovationskraft.

Vad är innovation?

Innovation betyder att förnya något eller att introducera något nytt. Det är att ta en idé till en lösning som genererar nytta. Det är att ta fram och införa nya processer, tjänster eller metoder som förbättrar kvalitet, effektivitet eller ändamålsenlighet.
Läs mer om innovation:

SKLVinnovaRISE

Varför innovation?

Innovation är viktigare än någonsin. Sverige står inför betydande välfärds- och samhällsutmaningar som kommer att kräva nytänkande i metoder, arbetssätt och utformningen av framtidens offentliga tjänster. Samtidigt måste vi göra omfattande insatser för kompetensförsörjning och ställa om till ett mer hållbart samhälle i enlighet med Agenda 2030. För att åstadkomma samhällsnytta behöver vi både initiera olika initiativ och se till att de implementeras brett i samhället.

MiljömålAgenda 2030

Kontakta oss

Saknar du något eller vill du bidra med något? Hör av dig till info@innovationskollen.se eller kontakta oss via formuläret.