Vi kan innovation och upphandling

innovationskollen.se är för dig som vill veta mer om innovationsfrågor, oavsett om du kommer från offentlig verksamhet, ideell sektor, näringslivet eller något annat.

2019aug

SKL tar fram strategi för samverkan inom digitalisering

Hur kan vi ta tillvara på digitaliseringens alla möjligheter? Sveriges kommuner och landsting har tagit fram en strategi för vilka förutsättningar som behöver vara på plats för att det ska vara möjligt. Om vi ska kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter fullt ut behöver vissa förutsättningar finnas på plats. Det

2019jul

Sverige på andraplats i Global Innovation Index

Sverige är världens näst mest innovativa land, direkt efter Schweiz. Det enligt mätningen Global Innovation Index som varje år tittar på en mängd olika faktorer i sin innovationsmätning. Sverige och Schweiz får särskilt bra betyg för sin förmåga att få konkreta resultat från sina innovationssatsningar.

Innovationer behövs för en hållbar framtid

Arbetet för att uppnå målen i Agenda 2030 för hållbar utveckling går för långsamt. Agenda 2030-delegationen skriver att alla samhällsaktörer är delaktiga och har ett gemensamt ansvar för att driva omställningen mot en hållbar framtid. Och innovationer krävs för att skynda på den omställningen.

Lämna synpunkter på EU:s forskningsinitiativ Horizon Europe

Snart kommer EU:s forskningsinitiativ Horizon Europe att ta över efter det tidigare projektet Horizon 2020. Nu vill EU-kommissionen få in åsikter om vad den EU-finansierade forskningen ska fokusera på.

EU-finansiering ger ökat innovationsutrymme i den offentliga affären

Inom EU finns det flera program som kan finansiera offentliga aktörer som tillsammans vill genomföra olika typer av upphandlingar eller förberedelser för upphandlingar för att driva innovation och möta olika typer av samhällsutmaningar. Vi tar en titt på hur några av dem kan se ut.

Vad är innovationskollen.se?

Innovationskollen.se är en portal för dig som ska driva eller delta i olika innovationsinitiativ. Här hittar du både information och stöd – oavsett om du kommer från offentlig verksamhet, ideell sektor, näringslivet eller bara är intresserad av innovationsfrågor.

På innovationskollen.se kan du hitta verktyg som hjälper dig i ditt innovationsarbete, lära av andras resultat och få information om var du kan söka finansiering.

Vi som driver innovationskollen.se

Innovationskollen.se drivs av Dialogmakarna. Dialogmakarna är ett företag som verkar för en
förbättrad dialog i den offentliga affären för ökad innovationskraft.

Vad är innovation?

Innovation betyder att förnya något eller att introducera något nytt. Det är att ta en idé till en lösning som genererar nytta. Det är att ta fram och införa nya processer, tjänster eller metoder som förbättrar kvalitet, effektivitet eller ändamålsenlighet.
Läs mer om innovation:

SKLVinnovaRISE

Varför innovation?

Innovation är viktigare än någonsin. Sverige står inför betydande välfärds- och samhällsutmaningar som kommer att kräva nytänkande i metoder, arbetssätt och utformningen av framtidens offentliga tjänster. Samtidigt måste vi göra omfattande insatser för kompetensförsörjning och ställa om till ett mer hållbart samhälle i enlighet med Agenda 2030. För att åstadkomma samhällsnytta behöver vi både initiera olika initiativ och se till att de implementeras brett i samhället.

MiljömålAgenda 2030

Kontakta oss

Saknar du något eller vill du bidra med något? Hör av dig till info@innovationskollen.se eller kontakta oss via formuläret.