Vi kan innovation och upphandling

innovationskollen.se är för dig som vill veta mer om innovationsfrågor, oavsett om du kommer från offentlig verksamhet, ideell sektor, näringslivet eller något annat.

2019okt

Behovet av innovativa lösningar i offentlig sektor växer

Det finns ett växande behov av att kunna avropa innovativa varor och tjänster inom offentlig sektor. Det visar en förstudierapport som har tagits fram av statens inköpscentral på Kammarkollegiet och SKL Kommentus Inköpscentral.

Rösta om bästa innovationen för ”Lätt att sprida”-priset

Snart avgörs Innovationsveckans tävling för ”Lätt att sprida”-priset. Fredagen den 4 oktober tillkännages den mest innovativa och lättspridda lösningen av SKL och Vinnova. Men du har fortfarande chans att vara med och bestämma vem som ska vinna.

2019aug

SKL tar fram strategi för samverkan inom digitalisering

Hur kan vi ta tillvara på digitaliseringens alla möjligheter? Sveriges kommuner och landsting har tagit fram en strategi för vilka förutsättningar som behöver vara på plats för att det ska vara möjligt. Om vi ska kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter fullt ut behöver vissa förutsättningar finnas på plats. Det

2019jul

Sverige på andraplats i Global Innovation Index

Sverige är världens näst mest innovativa land, direkt efter Schweiz. Det enligt mätningen Global Innovation Index som varje år tittar på en mängd olika faktorer i sin innovationsmätning. Sverige och Schweiz får särskilt bra betyg för sin förmåga att få konkreta resultat från sina innovationssatsningar.

Innovationer behövs för en hållbar framtid

Arbetet för att uppnå målen i Agenda 2030 för hållbar utveckling går för långsamt. Agenda 2030-delegationen skriver att alla samhällsaktörer är delaktiga och har ett gemensamt ansvar för att driva omställningen mot en hållbar framtid. Och innovationer krävs för att skynda på den omställningen.

Vad är innovationskollen.se?

Innovationskollen.se är en portal för dig som ska driva eller delta i olika innovationsinitiativ. Här hittar du både information och stöd – oavsett om du kommer från offentlig verksamhet, ideell sektor, näringslivet eller bara är intresserad av innovationsfrågor.

På innovationskollen.se kan du hitta verktyg som hjälper dig i ditt innovationsarbete, lära av andras resultat och få information om var du kan söka finansiering.

Vi som driver innovationskollen.se

Innovationskollen.se drivs av Dialogmakarna. Dialogmakarna är ett företag som verkar för en
förbättrad dialog i den offentliga affären för ökad innovationskraft.

Vad är innovation?

Innovation betyder att förnya något eller att introducera något nytt. Det är att ta en idé till en lösning som genererar nytta. Det är att ta fram och införa nya processer, tjänster eller metoder som förbättrar kvalitet, effektivitet eller ändamålsenlighet.
Läs mer om innovation:

SKLVinnovaRISE

Varför innovation?

Innovation är viktigare än någonsin. Sverige står inför betydande välfärds- och samhällsutmaningar som kommer att kräva nytänkande i metoder, arbetssätt och utformningen av framtidens offentliga tjänster. Samtidigt måste vi göra omfattande insatser för kompetensförsörjning och ställa om till ett mer hållbart samhälle i enlighet med Agenda 2030. För att åstadkomma samhällsnytta behöver vi både initiera olika initiativ och se till att de implementeras brett i samhället.

MiljömålAgenda 2030

Kontakta oss

Saknar du något eller vill du bidra med något? Hör av dig till info@innovationskollen.se eller kontakta oss via formuläret.