A Challenge from Sweden

A Challenge from Sweden driver innovation inom både privat och offentlig sektor för att
uppnå ett mer hållbart samhälle. Genom events, tävlingar och andra initiativ knyter A
Challenge from Sweden kontakter mellan innovatörer och entreprenörer för kommersialisera och förbättra möjligheterna till hållbara lösningar.

Initiativet kommer från Energimyndigheten i samarbete med branschföreningen Swedish
Incubators & Science Parks och andra organisationer.

A Challenge from Sweden