AI Innovation of Sweden

AI Innovation of Sweden är ett nationellt projekt för att påskynda innovation och utveckling inom artificiell intelligens.
Det ska fungera som ett centrum för forskning och samarbete 
mellan olika organisationer för att skapa utveckling och synergi inom flera fält.

AI Innovation of Sweden