Behovet av innovativa lösningar i offentlig sektor växer

Behovet av innovativa lösningar i offentlig sektor växer

Det finns ett växande behov av att kunna avropa innovativa varor och tjänster inom offentlig sektor. Det visar en förstudierapport som har tagits fram av statens inköpscentral på Kammarkollegiet och SKL Kommentus Inköpscentral.

För att kunna effektivisera och förbättra offentlig verksamhet behövs det innovativa lösningar. Och för att kunna implementera innovativa lösningar behövs förutsättningarna för dem. Det är därför inköpscentralerna på Kammarkollegiet och SKL Kommentus har tagit fram Förstudierapport Innovationsmäklare. Förstudien har tittat till både leverantörers och avropande myndigheters behov och perspektiv.

Förstudien visar att det finns ett tydligt och växande behov av att kunna arbeta innovativt i offentlig sektor. Däremot finns det fortfarande många hinder som försvårar innovativt arbete. Ett av de största behoven förstudien uppmärksammade var tillgången till information. Då i form av information om hur andra verksamheter har tagit sig an innovativa pilotprojekt och liknande. Idag finns inget tydligt sätt att sprida information på det sättet.

Upphandla innovativ kompetens

Förstudien påpekar att ett stort behov även är kompetensen för att arbeta med innovation inom offentlig sektor. De föreslår därför att man i framtida upphandlingar av nationella ramavtal bör ha med stödjande tjänster och kompetens inom bland annat innovationsledning, metodstöd och behovsanalys. På det sättet kan man både arbeta mera innovativt och hjälpa till att sprida innovativa lösningar.

Läs förstudierapporten hos SKL Kommentus

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *