Challengesgov.se

Challengesgov.se är ett initiativ från Tillväxtverket efter särskilt uppdrag från Regeringen
under 2017. Uppdraget handlade om att främja öppen och datadriven innovation. Resultatet
blev challengesgov.se – en plattform om aktuella samhällsutmaningar och hur öppna data
och digital samverkan kan bidra till att lösa dem.

Challengesgov.se