Civictech

Civictech handlar om digitala tjänster och tekniska innovationer som stärker förtroendet mellan medborgare och offentlig sektor.

Civictech är till för att förbättra medborgarnas förutsättningar att påverka och få insyn i den offentliga verksamheten. Det kan till exempel handla om digitala tjäsnter som gör det lättare att få kontakt med förtroendevalda.

Govtech på innovationskollen.se