CleanTech

Cleantech, kort för Clean technology, syftar på teknik, tjänster och innovationer som bidrar till ett mer hållbart användande av resurser och energi i samhället och mindre negativ påverkan på miljön. Det kan handla om allt från förnybar energi till återvinning.
Investeringarna i cleantech har ökat dramatiskt de senaste tjugo åren, främst inom utveckling av teknik för förnybar energi.