Co-Lab – Ett sätt att vidga perspektiven

Co-Lab – Ett sätt att vidga perspektiven

Testbäddar är ett sätt att testa nya tjänster, processer och produkter. Men det är när olika perspektiv möts som innovativa lösningar verkligen har en chans att växa fram. Men hur får man in olika perspektiv i en testbädd? Det är precis därför som Mötesplats Social Innovation har tagit fram modellen Co-Lab – en testbädd som även är en mötesplats.

Mötesplats Social Innovation (MSI) är en kunskapsnod vid Malmö universitet som samlar kunskap och bygger kapacitet för social innovation och socialt entreprenörskap. Co-Lab är en modell de har tagit fram för att uppmuntra till gränsöverskridande innovationssamarbete. Genom att samla aktörer med olika kompetenser, och låta målgrupper som berörs av innovationen komma till tals, kan man både testa nya lösningar och vara mer innovativ i både lösning och problemformulering.

Design och kreativitet är nyckelord bakom modellen, och tanken är att de olika perspektiven ska bidra till det. MSI säger att Co-Lab fokuserar på att förstärka innovationsarbete i vardagliga sammanhang och miljöer. Det är därför Co-Lab fungerar som distribuerade designlabb istället för avgränsade till en bestämd geografisk plats.

Så vem kan egentligen använda sig av Co-Lab i sitt innovationsarbete? Enligt MSI är Co-Lab  något för alla organisationer som ska starta eller driva utvecklingsprojekt för att ta sig an samhällsutmaningar, oavsett samhällssektor. De enda kraven är egentligen viljan att samverka brett och tvärdisciplinärt, samt att man är redo att ta in perspektiv som skiljer sig från ens eget. Och det kanske man redan är villig att göra när man arbetar med att ta fram innovativa lösningar på samhällsproblem.

Läs om testbäddar på innovationskollen.se

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.