Dela digitalt

Dela digitalt är en satsning för att dela utvecklingsidéer, metoder och verktyg inom offentlig sektor för att bidra till snabbare utveckling och innovation. Där kan du både dela med dig av egna erfarenheter, ta del av andras idéer och delta i gemensamma utvecklingsinsatser.

Dela digitalt utvecklas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), i samarbete med
Göteborgsregionens kommunalförbund.

Dela digitalt