Digitalisering

Sverige är mitt uppe i ett övergripande arbeta för att digitalisera den offentliga sektorn. Syftet med det är göra besparingar, arbeta mer effektivt och för att kunna implementera nya lösningar på bred front. 

En myndighet för digitalisering

2018 tog arbetet med digitaliseringen av offentlig sektor ytterligare ett steg framåt i och med att myndigheten för digital förvaltning (DIGG) skapades. De arbetar bland annat med att göra digitaliseringsarbetet till en enad front som det offentliga Sverige arbetar med tillsammans.

Inlägg om digitalisering

SKL tar fram strategi för samverkan inom digitalisering