EdTech

Edtech, kort för Educational technology, innebär att använda teknologi och digitalisering för att förbättra undervisning och underlätta inlärning.