Energimyndigheten

Energimyndigheten arbetar övergripande med tillgången och användningen av energi i Sverige. De arbetar för ett energisystem som är både tryggt och hållbart för både hälsa, miljö och klimat.

Energimyndigheten finansierar energiforskning och hjälper även företag att affärsutveckla och kommersialisera energiteknik. En stor del av deras finansiering inom forskning och innovation sker genom utlysningar som du hittar på myndighetens webbplats.

Forskning och innovationSöka stöd och rapportera