EU-finansiering ger ökat innovationsutrymme i den offentliga affären

EU-finansiering ger ökat innovationsutrymme i den offentliga affären

Inom EU finns det flera program som kan finansiera offentliga aktörer som tillsammans vill genomföra olika typer av upphandlingar eller förberedelser för upphandlingar för att driva innovation och möta olika typer av samhällsutmaningar. Vi tar en titt på hur några av dem kan se ut.

De samhällsutmaningar vi står inför i Sverige är ofta desamma som andra EU-länder står inför. Allt fler uppmärksammar nu den offentliga marknadens möjligheter att driva på förändring och utveckling på dessa områden. Därför har EU de senaste åren lagt allt mer kraft på sina program på att finansiera olika metoder för att öka innovationsutrymmet i den offentliga affären.

Sprid nya lösningar med PPI

En av dess metoder är Public Procurement of Innovation (PPI). Det är ett sätt att ge bättre spridning av innovativa lösningar på marknaden. Den offentliga aktören får finansiering och använder sin köpkraft för att fungera som en katalysator för att lansera varor eller tjänster som ännu inte finns brett tillgängliga kommersiellt och som kan behöva testas.

Det handlar alltså om lösningar som är i princip färdigutvecklade eller som bara finns i små kvantiteter på marknaden. Genom PPI kan implementeringen av dem testas samtidigt som man skapar förutsättningarna för en bredare implementering i framtiden.

Driv forskning och utveckling med PCP

En annan metod är Pre-Commercial Procurement (PCP). PCP är synonymt med det svenska begreppet förkommersiell upphandling. Det är en metod för att finansiera samverkan mellan olika aktörer för att driva forskning och utveckling som kan leda fram till prototyper och nya lösningar som sedan kan upphandlas. Med andra ord är det ett sätt att upphandla forsknings- och utvecklingstjänster (FoU-tjänster).

Förkommersiell upphandling omfattas inte på samma sätt av upphandlingslagstiftningen. EU-kommissionen har nämligen meddelat att ”om FoU-tjänster upphandlas i konkurrens är det möjligt att skapa former där offentlig sektor aktivt kan söka innovationer utan att bryta mot statsstödsreglerna”.

Vinnova har gett ut en hel handbok om hur förkommersiella upphandlingar kan gå till.

Svenska kommuner och regioner är aktiva

Flera svenska offentliga aktörer är aktiva med de här typerna av finansiering för att utveckla och implementera innovationer. Två exempel är Karolinska universitetssjukhuset och Halmstad kommun.

Karolinska Universitetssjukhuset genomför just nu en PCP genom projektet Live Incite. Syftet är att identifiera smarta digitala tjänster som möjliggör förebyggande, hälsofrämjande aktiviteter. Dessutom är de en av flera universitetssjukhus som tillsammans arbetar i projektet PIPPI för att identifiera gemensamma behov som kan tillgodoses genom kommande PCPs och PPIs. 

Halmstad kommun är aktiva i projektet LEA. Syftet med LEA är att bygga ett nätverk av beställare inom utbildningsområdet för att implementera innovationer för ett individuellt lärande hos elever. Tidigare har Halmstad även genomfört projektet IMAILE. Där utvecklade man digitala tjänster för ett individuellt lärande inom bland annat matematik.

Ta tillvara på möjligheterna

Lärdomar och erfarenheter från de svenska aktörerna visar att det kan vara mödosamt att ansöka om finansiering. Samtidigt skapar det ett lärande och ett erfarenhetsutbyte som är värdefullt att ha med sig in i verksamheten. Dessutom finns ökade möjligheter med en större köpkraft att förändra och ställa om marknaden i en mer hållbar riktning,

Läs om EU-finansierade projekt och finansieringsmöjligheter hos EU-kommissionen

 

One Response

  1. […] Läs om hur EU-finansiering ger ökat innovationsutrymme på innovationskollen.se […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.