EU-finansiering

EU finansierar forskning och innovativa projekt på många olika sätt, bland annat genom forskningsinitiativet Horizon 2020 och det kommande Horizon Europe.

Inlägg på innovationskollen.se om EU-finansiering

EU-finansiering ger ökat innovationsutrymme i den offentliga affären

Lämna synpunkter på EU:s forskningsinitiativ Horizon Europe