FinTech

Fintech är en förkortning för finansteknologi. Termen används för att beskriva de innovationer som uppstår när finansvärlden möter IT-teknologin. Utvecklingen på det här området leder till nya tjänster inom bland annat bankvärlden som kan bli både billigare och smidigare för konsumenter. Det skapar i sin tur en konkurrenssituation som pressar aktörer till att bidra med ytterligare innovationer.