Formas

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling som arbetar inom miljö och samhällsbyggande. De gör bland annat analyser och utvärderingar och finansierar forskning och innovation. Formas finansierar via utlysningar och riktar sig främst till högskolor, universitet och forskningsinstitutioner. Men även andra kan söka finansiering från Formas – som till exempel föreningar, landsting och kommuner.

Om att söka finansiering hos Formas