Funktions- och innovationsupphandling

Det finns många sätt att arbeta med innovation inom offentlig upphandling. Upphandlande
myndigheter och enheter kan främja innovation genom att efterfråga eller tillåta nya
lösningar. Genom att arbeta med innovation kan offentlig sektor uppmuntra till effektivare
lösningar, främja utveckling och nå långsiktiga resultat.

Funktionsupphandling

Ett sätt att driva innovation är att upphandla den funktion eller effekt som ska uppnås. Det kallas för funktionsupphandling och är ett sätt att nå nya lösningar genom att säga vad man ska uppnå istället för hur det ska gå till.

Inlägg om innovation- och funktionsupphandling

Behovet av innovativa lösningar i offentlig sektor växer