Govtech

Govtech är den tekniska infrastruktur som det offentliga använder för att kunna utföra sina uppdrag för medborgarna. Man kan säga att govtech är det offentligas ”operativsystem”.

Innovation inom govtech kan effektivisera användandet av skattepengar och förbättra livet för medborgare. Till exempel genom satsningar på innovativ teknik inom hälso- och sjukvård eller digitalisering inom offentliga tjänster.

Govtech är nära besläktad med civictech, som omvänt handlar om att förbättra medborgares kommunikation och insyn i den offentliga verksamheten.
Civictech på innovationskollen.se