Hack for Sweden

Hack for Sweden är en plattform som arbetar med digitalisering och medborgardriven innovation. Hack for Sweden vill öka nyttan och tillämpningen av öppna data för att med hjälp av digitalisering ta sig an samhällsutmaningar.

Hack for Sweden

Inlägg om Hack for Sweden från innovationskollen.se

Team Daresay vann Hack for Sweden 2019
Dags för Hack for Sweden 2019