Hackathons

Ett hackathon är ett evenemang där deltagare samlas för att gemensamt programmera. Syftet är att utbyta erfarenheter och föra samman utvecklare av programvara, men även att ta fram nya digitala lösningar och idéer.

Hack for Sweden

Hack for Sweden är en plattform som arbetar med digitalisering och medborgardriven innovation. Hack for Sweden vill öka nyttan och tillämpningen av öppna data för att med hjälp av digitalisering ta sig an samhällsutmaningar.

Hack for Sweden

Wikimedia Sverige

Wikimedia Sverige är en ideell förening som verkar för att sprida fri kunskap. De anordnar både egna hackathons och hjälper andra att anordna dem. De utgår alltid från fri programvara och öppen källkod på sina hackathons.

Wikimedia Sverige

Good Tech Hack

Good Tech Hack är Norrlands största hackathon och äger rum i Sundsvall. Som deltagare får du och ditt lag 24 timmar på er att lösa utmaningar med hjälp av öppna data.

Good Tech Hack

Inlägg om hackathons från innovationskollen.se

Team Daresay vann Hack for Sweden 2019
Dags för Hack for Sweden 2019