Innovation en allt mer prioriterad fråga för myndigheter

Innovation en allt mer prioriterad fråga för myndigheter

För att kunna tackla framtidens samhällsproblem behöver myndigheter bli mer innovativa. Lyckligtvis verkar fler och fler inse detta, och myndigheternas innovationsarbete ökar allt mer. Det säger innovationsmyndigheten Vinnova.

Klimatförändringar, en åldrande befolkning och resurser som inte räcker till. Det är många utmaningar vi står inför. För att kunna ta itu med dem behöver vi tänka nytt och ta fram nya arbetssätt i ett samhälle som förändras allt snabbare. Det är därför vi behöver innovation och det är därför offentlig sektor behöver använda sina resurser för att driva fram den innovationen.

Och nu har vi börjat se den utvecklingen, enligt Vinnova. Där det offentliga förut frågade varför innovation skulle ha något med offentlig sektor att göra har man istället börjat fråga hur man ska få till den.

– Jag skulle vilja påstå att innovation är viktigare än någonsin för svenska myndigheter, säger Jakob Hellman, avdelningschef på Vinnova, i en artikel på myndighetens webbplats.

Ett sätt att se hur attityderna till innovation förändras i de allt fler och allt större projekten Vinnova har tillsammans med andra myndigheter. Bland annat samverkar de med Upphandlingsmyndigheten för att utforska hur man kan upphandla innovation effektivast.

Vinnova menar att det är kulturen ute på myndigheter som traditionellt har satt stopp för innovationsarbetet. I takt med att kulturen förändras börjar även arbetet med innovationer att förändras och förbättras.

”Myndigheter jobbar alltmer med innovation” på Vinnovas webbplats

Läs mer om innovations- och funktionsupphandling

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *