Innovationsbarometern

Innovationsbarometern är en undersökning som mäter innovation i offentlig sektor. Mätningen togs fram under 2018 av Vinnova och Sveriges kommuner och landsting, i samarbete med Göteborgs stad och Mälardalsrådet.

Innovationsbarometern syfte är att ge en helhetsbild av innovationsutvecklingen och innovationsförmågan i Sverige. Syftet är både att inspirera till mer innovation i offentlig sektor och att ge bättre beslutsunderlag till politiker och andra beslutsfattare.

Innovationsbarometern