Innovationsguiden

Innovationsguiden är ett stöd för dig inom offentlig sektor för att driva arbetet med innovation och för att utnyttja resurser bättre. Innovationsguidens modell är uppdelad i sex steg för att hjälpa dig att driva innovationsarbete. Guiden är framtagen av Sveriges kommuner och landsting.

Innovationsguiden