Innovationstävlingar

Det finns flera tävlingar inom både innovation och digitalisering som kan fungera som en
motor för att snabbare driva utvecklingen framåt.

Guide till innovationstävlingar

Vinnova har gjort en svensk översättning av den guide till innovationstävlingar som Centre
for Challenge Prizes har tagit fram. Du kan ladda ner guiden gratis från Vinnovas webbplats:

Innovationstävlingar

Open digital innovation

Open digital innovation är ett initiativ för att öka kunskapen om tävlingar inom digitalisering och fördelarna med dem. Projektet är finansieras av Vinnova och leds av RISE Viktoria i samarbete med flera andra organisationer.

Open Digital Innovation