Innovationsupphandling

Det finns många sätt att arbeta med innovation inom offentlig upphandling. Upphandlande
myndigheter och enheter kan främja innovation genom att efterfråga eller tillåta nya
lösningar. Genom att arbeta med innovation kan offentlig sektor uppmuntra till effektivare
lösningar, främja utveckling och nå långsiktiga resultat.

Läs mer om innovationsupphandling på Upphandlingsmyndighetens webbplats:

Innovation i upphandling