JobTech

Jobtech står för job technology och innebär helt enkelt tekniska innovationer för arbetsmarknaden. Innovationer inom jobtech kan bland annat underlätta kompetensförsörjning och göra det lättare för både arbetstagare och arbetsgivare att hitta varandra.