Juridiska frågeställningar

Det finns många juridiska avvägningar att göra för offentliga organisationer som använder
innovationsarbete i sin verksamhetsutveckling. Sveriges kommuner och landsting har tagit
fram en text för att hjälpa och ge svar på de frågor som uppstår. Du kan ladda ner texten
gratis från SKL:s webbutik:

Juridiska frågeställningar vid innovationsarbete