Lämna synpunkter på EU:s forskningsinitiativ Horizon Europe

Lämna synpunkter på EU:s forskningsinitiativ Horizon Europe

Snart kommer EU:s forskningsinitiativ Horizon Europe att ta över efter det tidigare projektet Horizon 2020. Nu vill EU-kommissionen få in åsikter om vad den EU-finansierade forskningen ska fokusera på.

Vilka tycker du är de viktigaste utmaningarna som EU-finansierad forskning ska ta sig an? Den frågan ställer nu EU-kommissionen i förberedelse för implementeringen av Horizon Europe. Horizon Europe tar vid där det tidigare initiativet Horizon 2020 tar slut och kommer att fokusera på tidsspannet år 2021 till 2027.  

Det pågående Horizon 2020 är ett EU-initiativ för att driva och finansiera forskning och innovation. Det fokuserar bland annat på hållbar framtid och på att göra det lättare för det offentliga och det privata att samarbeta för att snabbare implementera innovationer. Horizon Europe tar över där Horizon 2020 slutar och lovar att vara ännu mer ambitiöst. Det har en föreslagen budget på runt 100 miljarder euro och kommer att fokusera ännu mer på samarbete och transparens med öppna forskningsresultat.

Berätta vad du tycker

Det är just fokuset på samarbete som gör att EU-kommissionen nu vill höra åsikter om projektet – från aktörer både inom och utanför själva unionen. Förhoppningen är att detta ska göra att den EU-finansierade forskningen håller sig innovativ och fokuserar på det som är viktigt och positivt påverkar medborgarnas liv och framtid.

Lämna synpunkter på EU-kommissionens webbplats

Läs om hur EU-finansiering ger ökat innovationsutrymme på innovationskollen.se

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.