LifeScience

Life science inkluderar många vetenskapliga områden som studerar liv i alla dess former – från mikroorganismer och växter till människor och djur. Det finns idag många företag som utvecklar innovationer som förbättrar människors hälsa.