MedTech

MedTech, eller medicinteknik, är ett brett område som bidrar med nya lösningar och produkter inom vård och omsorg. Det kan handla både om forskning, investeringar, projekt och goda idéer. Samtidigt handlar medicinteknik även om hur allt detta appliceras för att förbättra patienters hälsa.

Sverige är sedan länge ett föregångsland inom medicinteknik. Samtidigt står vi inför en åldrande befolkning och ett ökat vårdbehov, vilket kommer att kräva mer innovation i framtiden för bättre hälsa och förhöjd livskvalitet. Här kan till exempel digitalisering ge avlastning och möjlighet för individer att i högre grad ta ansvar för sin egen hälsa.