Mycket forskning men lite implementering av AI i vården

Mycket forskning men lite implementering av AI i vården

Det pågår mycket forskning om AI inom hälso- och sjukvården i Sverige. Men än så länge har all den forskningen inte lett till något större användande av AI. Det visar en kartläggning från Socialstyrelsen.

Totalt används idag AI i 59 tillämpningar eller stöd inom vården i Sverige, enligt intervjuer och enkätsvar i Socialstyrelsens kartläggning. Flera är på väg att implementeras och många forskningsprojekt är på gång. Samtidigt går tillämpningen av AI långsamt i den svenska vården. Det trots att Socialstyrelsen menar att AI har stor potential att förbättra vårdkvaliteten.

Hur används då AI inom hälso- och sjukvård? På många olika sätt inom många olika områden, är svaret. Till exempel kan det användas för att ge patienter bättre stöd i hemmet genom fjärrbevakning av hjärtsvikt. Eller genom medicineringsboxar som påminner när det är dags att ta medicinen.

Samarbete mellan AI och människa
En av de största fördelarna med AI är även möjligheten att tolka och analysera stora mängder data på ett konsekvent sätt. Inom vården kan det till exempel handla om att analysera röntgenbilder och ultraljud. Samtidigt har människor styrkor och förmågor som inte AI har. Därför kommer båda att behövas för en förbättrad vård.

– Vårdkvaliteten skulle tjäna på att man utnyttjar ett samarbete mellan maskin och människa för att utnyttja bådas styrkor, säger Dick Lindberg, utredare på Socialstyrelsen, i myndighetens pressmeddelande. AI-stöden kommer att förändra arbetet för vårdpersonalen men kommer inte att utgöra ett substitut för personalens insatser.

Bättre uppföljning behövs
I sin rapport om kartläggningen konstaterar Socialstyrelsen att det behövs bättre uppföljning av forskning inom AI. De ger ett antal förslag på hur det kan gå till, inklusive att bredda perspektiven för att kunna se behoven hos både vårdpersonal, patienter och anhöriga. Rätt satsat kan AI inom vården både leda till förbättrad vårdkvalitet och effektivare system som i sig leder till lägre kostnader.

”Mycket forskning men begränsad användning av AI i hälso- och sjukvården” – pressmeddelande och rapport på Socialstyrelsens webbplats

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *