Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är en statlig myndighet som arbetar med miljöfrågor. De ansvarar bland annat för frågor inom klimat, biologisk mångfald och miljöforskning.
Naturvårdsverket har flera satsningar och projekt där du kan ansöka om bidrag.
Du hittar dem alla här:

Naturvårdsverket om bidrag

Som forskare kan du ansöka om bidrag för din forskning från Naturvårdsverket. Naturvårdsverket har två organ som rådgiver vid beslut om forskningsanslag: ett Miljöforskningsråd och den Vetenskapliga kommittén för viltforskning.

För forskare och granskare