OECD ger förslag på hur Sverige kan bli bättre på digitalisering

OECD ger förslag på hur Sverige kan bli bättre på digitalisering

Den 10 maj tog energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman emot OECD-rapporten Digital Government Review Sweden. Rapporten ger förslag på hur Sverige kan arbeta effektivare med digitalisering. Flera av deras förslag går hand i hand med sådant som vi på Dialogmakarna tidigare har argumenterat för.

Digitalisering kan användas både för att hålla Sverige konkurrenskraftigt och för att möta framtidens utmaningar. Men hur arbetar man effektivt med det, och hur håller man ångan uppe? Det är frågor som rapporten Digital Government Review Sweden ska svara på.

Det är på regeringens begäran som OECD har utvärderat hur myndighetssverige utvecklar och effektiviserar sin verksamhet med hjälp av digitala data. Det kan handla om data för allt från självkörande bilar för framtida infrastrukturprojekt till rymddata för att få en bättre förståelse för klimatförändringar.

En av OECD:S slutsatser är att Sverige har goda förutsättningar för att främja digital innovation. Det krävs dock tydligt ledarskap och strategiskt tänk från regeringens håll för att det faktiskt ska ske. Bland OECD:s förslag på hur det ska gå till nämner de bland annat att Vinnova och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) behöver samverka tätare med de större, datatunga myndigheterna. Tillsammans kan de utveckla metoder och rutiner för att tillgängliggöra data och se till att både de själva och andra kan arbeta effektivt med dem. Det här är slutsatser som Anders Ygeman håller med om.

– Regeringen har nyligen tagit ett initiativ om artificiell intelligens och för att tillgängliggöra öppna data, säger han i ett pressmeddelande från regeringen. Men vi måste göra mer. Myndigheterna måste jobba mer öppet, innovativt och datadrivet.

Vassa, strategiska upphandlare behövs för framtiden

OECD:s rapport betonar vikten av strategiskt tänkande, ledarskap och digital innovation som ligger nära medborgaren. Det är områden som vi som driver innovationskollen.se har talat om tidigare. Bland annat i en debattartikel i Upphandling24 av Jenny Engström och Niklas Tideklev på Dialogmakarna.

I den argumenterar de för att framtidens digitala lösningar kommer att hittas i samarbetet mellan offentlig sektor och näringslivet. Men då krävs det en mer innovativ offentlig sektor som sätter användaren i fokus. Med en ny syn på upphandlarens roll kan den offentliga upphandlingen bli en hävstång för Sveriges digitala transformation.

Som OECD konstaterar har Sverige bra förutsättningar för den här transformationen. Nu behövs en effektiv process inom upphandling och vassa upphandlare som arbetar strategiskt för att snabbare komma dit.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *