Proptech

Proptech handlar om innovation och digitalisering inom fastighetssektorn. Det kan handla om appar som underlättar drift och underhåll för både fastighetsägare och boende. Eller om ny teknologi för att göra fastigheter mer hållbara och resurssnåla.

På en mer övergripande nivå finns även innovationsområdet Smart cities, där man arbetar mer med innovation inom infrastruktur och liknande. De två områden har dock mycket gemensamt. Innovation inom det ena området kan påverka det andra för att skapa synergier.