SKL tar fram strategi för samverkan inom digitalisering

SKL tar fram strategi för samverkan inom digitalisering

Hur kan vi ta tillvara på digitaliseringens alla möjligheter? Sveriges kommuner och landsting har tagit fram en strategi för vilka förutsättningar som behöver vara på plats för att det ska vara möjligt.

Om vi ska kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter fullt ut behöver vissa förutsättningar finnas på plats. Det menar Sveriges kommuner och landsting (SKL) som i augusti har tagit fram Utveckling i en digital tid – en strategi för grundläggande förutsättningar. Strategin är ett sätt att skapa en gemensam riktning för kommuner, regioner och SKL-koncernen för hur man kan arbeta med digitalisering i denna digitala tid.

De grundläggande förutsättningarna som strategin tar upp är ledarskap, juridik, datadriven innovation, gemensam infrastruktur och digitala funktioner. Strategin består även av 16 mål som är indelade i fyra övergripande målområden:

Ledning, styrning och organisation – vikten av att rätt prioriteringar görs, nya kompetenser utvecklas och att invånare och medarbetare involveras i och är medskapande i förändringsarbetet.

Arkitektur och säkerhet – behovet av gemensamma ramverk för arkitektur och säkerhet som används vid utveckling och förvaltning av digitala välfärdstjänster.

Informationsförsörjning och digital infrastruktur – vikten av att säkerställa att rätt information finns tillgänglig och kan utbytas på ett effektivt sätt.

Sammanhållen digital service – vikten av samverkande processer och gemensamma lösningar som innebär att välfärden kan erbjuda tjänster som utgår från användarnas behov och livshändelser

Just samverkan och samverkande processer är en viktig del. Strategin utgår från Svenskt ramverk för digital samverkan, som är till för att offentliga organisationer lättare ska kunna samverka digitalt för ett bättre samhälle. Strategin tar också upp behovet av samverkan mellan den offentliga sektorn, näringsliv och akademi för att uppnå målen och uttrycker det så här: ”Förmågan att samarbeta med andra, dra nytta av varandras erfarenheter och samutnyttja resurser är vital för att driva arbetet effektivt”.

Här hittar du strategin på SKL:s webbplats

Läs även om SKL:s satsning Dela digitalt

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *