Smart Cities

Idag bor över hälften av jordens befolkning i städer och andelen kommer bara att bli högre i framtiden. Därför behöver vi minska på städers miljöbelastning. Smart Cities handlar om att göra framtidens städer fossilfria, hållbara och mer resurssnåla. Innovationer inom till exempel teknologi och infrastruktur kan leda både till ett mer hållbart samhälle och ökad livskvalitet för stadsbor.

Inlägg om smart cities på innovationskollen.se

Smart Built Environment utlyser medel för digitaliseringsprojekt