Strategiska innovationsprogram

Strategiska innovationsprogram är en satsning från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. De finansierar sjutton strategiska innovationsprogram för att utveckla framtidens hållbara produkter och tjänster. Programmen är gränsöverskridande och både näringsliv, akademi och offentlig sektor bidrar för att skapa synergi genom gemensamma insatser.

Du kan läsa mer om de strategiska innovationsprogrammen på de tre organisationernas respektive webbplatser.

VinnovaEnergimyndighetenFormas