Sustainability

För att kunna uppnå ett hållbart samhälle behöver vi använda jordens resurser mer effektivt. Därför behövs det forskning och stora innovationssatsningar för att minimera avfall och maximera nyttan av resurserna som används.