Co-Lab – Ett sätt att vidga perspektiven

Testbäddar är ett sätt att testa nya tjänster, processer och produkter. Men det är när olika perspektiv möts som innovativa lösningar verkligen har en chans att växa fram. Men hur får man in olika perspektiv i en testbädd? Det är precis därför som Mötesplats Social Innovation har tagit fram modellen Co-Lab – en testbädd som…
Read more