Testbäddar

En testbädd är en miljö (som inte behöver vara fysisk) där man kan testa innovation i form
av nya tjänster, produkter eller processer innan de når marknaden. Idag är Göteborg den stad i Sverige som är störst när det gäller testbäddar för innovativa och hållbara lösningar.

Om satsningsen Testbäddar GöteborgTestbed SwedenTestbäddar i Sverige