Tillväxtverket

Tillväxtverket är en statlig myndighet som arbetar med att förbättra förutsättningarna för företag att växa och bli framgångsrika. Tillväxtverket arbetar på olika sätt för att hjälpa till med finansieringen av företag i utvecklingsskeden.

Tillväxtverkets information om finansiering