Trafikverkets plan för framtidens vägtransportsystem

Trafikverkets plan för framtidens vägtransportsystem

Trafikverket har tagit fram en första version av sin färdplan för ett uppkopplat och automatiserat vägtransportsystem. Planen är en del i satsningen på att utnyttja digitalisering både i transportsystemet och inom offentlig sektor i stort.

Frågan om hur vi ska transportera människor och varor i framtiden är så stor att det är ett alldeles eget innovationsområde. Här finns en enorm potential för att använda nya lösningar, innovationer och digitalisering för att möta framtidens utmaningar.

Det är en av anledningarna till att Trafikverket nu kommer med sin färdplan för framtidens transportsystem. Syftet med färdplanen är främst att undersöka var nya tekniker och lösningar kan skapa störst nytta i det statliga vägsystemet. Då främst sett från Trafikverkets egna mål och från medborgarnas behov och förutsättningar.

Ett flexibelt hållningssätt behövs

Trafikverket påpekar att det finns många osäkerheter i utvecklingen av automatiserade vägtransporter just nu. Därför behöver man vara flexibel i hur man tar sig an den här utvecklingen. Man kommer att behöva testa flera olika lösningar och successivt utveckla dem för att ta sig an den här osäkerheten.

Färdplanen baserar sig på Trafikverkets målbild 2030 om hur man skapa tillgänglighet i ett hållbart samhälle. De menar att digitaliseringen är ett av flera nyckelverktyg för uppnå de transportpolitiska målen och för att åstadkomma ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Här kan du läsa hela Trafikverkets färdplan för ett uppkopplat och automatiserat vägsystem

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.