Verksamt Labs

Verksamt Labs är en satsning för att förbättra företagares kontakt med myndigheter. Målet
är att genom nya modeller och digitala lösningar uppnå Regeringens ambition att göra
Sverige världsledande i enkla myndighetskontakter.

Verksamt Labs drivs gemensamt av Tillväxtverket och Bolagsverket.

Verksamt Labs