Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vinnova arbetar med att förbättra förutsättningarna för innovation för att bidra till hållbar tillväxt. Det gör de bland annat genom satsningar på och bidrag till forskning och projekt som arbetar med att utveckla nya lösningar.

Sök finansiering

Vinnova arbetar bland annat med innovation genom att finansiera innovationsprojekt. På Vinnovas webbplats kan du läsa om både vilka projekt de finansierar och hur finansieringen går till.

Sök finansiering hos Vinnova